डॉ.दाभोलकरांचे पुस्तक व्हिडीओ स्वरूपात

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी तरुणांना उद्देशून छोटी-छोटी पत्रं युवा सकाळ मधील सदरात लिहिली होती. पुढे त्यांचं ‘ठरलं...डोळस व्ह्यायचं’ हे पुस्तक निघालं आणि खूप गाजलं. तरुणांनी विचारलेला प्रश्न आणि त्याचं डॉक्टरांनी...