मंदिरातच चमत्काराचा भांडाफोड केला

21सप्टेंबर 1995 : मु. पो. डोंबिवली 21 सप्टेंबर 1995. दुपारची दोन ते अडीचची वेळ असेल. मी नुकताच कॉलेजहून ड्यूटी संपवून घरी आलो होतो. जेवण घेऊन थोडा वेळ विश्रांती घेत असताना...