तुरूंगातील डॉ. लागू

शनिशिंगणापूर आंदोलनात डॉ. लागूंना पोलीस गाडीमध्ये घालून जेलमध्ये घेऊन जात असताना मी त्यांच्या शेजारीच बसले होते. तेंव्हा मी त्यांना गंमतीने विचारले, “डॉ. तुम्ही पिंजरा पिक्चरात जेलमध्ये गेला होतात पण, आता...