कोरोनावर पर्यायी उपचार पद्धतीचा वापर करणे योग्य आहे का ?

नवी साथ आली म्हणताच देशोदेशीचे वैद्य, हकीम आपापले बटवे घेऊन सरसावले आहेत. बटवेच नाही, तर बावटेही आहेत त्यांच्या हातात. त्या-त्या देशाला त्या-त्या देशीच्या, देशी औषधांचा अभिमान आहे. तेव्हा ‘आपलंच खरं,’...