जॉर्ज फ्लॉइडच्या हत्येच्या निमित्ताने

वर्णद्वेषाविरुद्ध अमेरिकेच्या समाजजीवनात अनेक आंदोलनं झाली असली, अनेक कायदे संमत झाले असले, तरी वर्णद्वेषाच्या घटना तिथे पुन्हा-पुन्हा घडताना दिसतात. या देशावर आपलं वर्चस्व असलं पाहिजे आणि तिथे असलेले गौरेतर उपरे...