अंधश्रद्धा निर्मूलन

डॉ. सौ. शुभांगी ग. गादेगावकर - 9619536441

लिंबू-मिरची टांगा दाराला

नजर लागणार नाही घराला

झपाटलं-झपाटलं या अंधश्रद्धेने झपाटलं ॥धृ॥

लिंबू-मिरचीचं करून लोणचं

करा जेवण तुम्ही चवीचं

झटकलं-झटकलं या अंधश्रद्धेला झटकलं ॥1॥

कामी निघालो नटून-थटून

काळी मांजर आडवी समोरून

भूतदया असू द्या मनी

वाटतील सर्व जीव मग गुणी

झटकलं-झटकलं या अंधश्रद्धेला झटकलं ॥2॥

लिंबाला कुंकू फासून

बला बाहेरची टाकू फुंकून

बहुगुणी हा लिंबू

पाचकता ठेवील काबू

झटकलं-झटकलं या अंधश्रद्धेला झटकलं ॥3॥

विधवेचे झाले दर्शन

कामात येईल व्यत्यय

विधवेला समजा आपले

द्या मानवतेचा प्रत्यय

झटकलं-झटकलं या अंधश्रद्धेला झटकलं ॥4॥

दृष्टी निकोप तुम्ही ठेवा

रोप सद्भावनेचं लावा

चिकटू नका चाली रूढींना

गमवू नका येत्या सुखांना

झटकलं-झटकलं या अंधश्रद्धेला झटकलं ॥5॥

डॉ. सौ. शुभांगी ग. गादेगावकर

मीरा रोड, ठाणे. मो. 9619536441


लेखक सूची

part: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ]