अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या तीन गझला

श्रीकृष्ण राऊत - 8275087370

(1)

लाभो आम्हा तुकोबा शेजार निंदकांचे

दारापुढे असावे ते दार निंदकांचे ॥

किरकोळ-थोर कोणी, आहे लहान-मोठा

देवा, किती घडवले आकार निंदकांचे ॥

टीका करून त्यांनी आम्हास शुद्ध केले

मानू हजार वेळा आभार निंदकांचे ॥

मिळतात ठोक येथे साबण तर्‍हेतर्‍हेचे

दुनियेस स्वच्छ करती बाजार निंदकांचे ॥

ज्ञानेश्वरास छळती, पिळतात जे तुकयाला

पाहून घ्या विठोबा अवतार निंदकांचे ॥

स्वर्गात थेट नेते त्यांची विमानसेवा

झाले अनंत कोटी उपकार निंदकांचे ॥

(2)

वैशिष्ट्यपूर्ण आहे एकेक भामटा

तो साव भामटा अन् हा नेक भामटा ॥

जनतेस भाकरीने खाऊन टाकले

खुर्चीत खात आहे पण केक भामटा ॥

ज्याने न कापसाचे विकलेत बोंडही

वटवून घेत आहे तो चेक भामटा ॥

ज्यांना तहान त्यांना पाणी न पाजतो

देवास घालतो पण अभिषेक भामटा ॥

विश्वास नाव याचे हा तज्ज्ञ घातकी

स्नेहातही करे जो अतिरेक भामटा ॥

गावास आग लावी, देशासही कधी

लागू न दे स्वत:ला पण शेक भामटा ॥

राज्यात कोतवाली त्यालाच लाभते

लाचेत देत आहे जो लेक भामटा ॥

(3)

सोडेन बायकोला जर ऐकणार नाही

पण देश सोडण्याचा माझा विचार नाही ॥

चालेल ना मिळाल्या शेरास खूप टाळ्या

मी कल्पना कुणाची पण चोरणार नाही ॥

बांधून हात माझे घेतोस तू परीक्षा

देऊ कशी हमी मी लाथाडणार नाही ॥

याहून वेगळी का असणार देशसेवा

फाईल कोणतीही मी दाबणार नाही ॥

थकलीत औषधे अन् शिणलेत वैद्य सारे

वेडेपणात त्याच्या काही उतार नाही ॥

फुटणार घाम नाही दगडास यंत्रणेच्या

तितका प्रभावशाली तुमचा प्रहार नाही ॥

तो देव एक सच्चा बाकी दुकानदारी

होताच स्पर्श स्त्रीचा जो बाटणार नाही ॥