अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या तीन गझला

श्रीकृष्ण राऊत - 8275087370

(1)

लाभो आम्हा तुकोबा शेजार निंदकांचे

दारापुढे असावे ते दार निंदकांचे ॥

किरकोळ-थोर कोणी, आहे लहान-मोठा

देवा, किती घडवले आकार निंदकांचे ॥

टीका करून त्यांनी आम्हास शुद्ध केले

मानू हजार वेळा आभार निंदकांचे ॥

मिळतात ठोक येथे साबण तर्‍हेतर्‍हेचे

दुनियेस स्वच्छ करती बाजार निंदकांचे ॥

ज्ञानेश्वरास छळती, पिळतात जे तुकयाला

पाहून घ्या विठोबा अवतार निंदकांचे ॥

स्वर्गात थेट नेते त्यांची विमानसेवा

झाले अनंत कोटी उपकार निंदकांचे ॥

(2)

वैशिष्ट्यपूर्ण आहे एकेक भामटा

तो साव भामटा अन् हा नेक भामटा ॥

जनतेस भाकरीने खाऊन टाकले

खुर्चीत खात आहे पण केक भामटा ॥

ज्याने न कापसाचे विकलेत बोंडही

वटवून घेत आहे तो चेक भामटा ॥

ज्यांना तहान त्यांना पाणी न पाजतो

देवास घालतो पण अभिषेक भामटा ॥

विश्वास नाव याचे हा तज्ज्ञ घातकी

स्नेहातही करे जो अतिरेक भामटा ॥

गावास आग लावी, देशासही कधी

लागू न दे स्वत:ला पण शेक भामटा ॥

राज्यात कोतवाली त्यालाच लाभते

लाचेत देत आहे जो लेक भामटा ॥

(3)

सोडेन बायकोला जर ऐकणार नाही

पण देश सोडण्याचा माझा विचार नाही ॥

चालेल ना मिळाल्या शेरास खूप टाळ्या

मी कल्पना कुणाची पण चोरणार नाही ॥

बांधून हात माझे घेतोस तू परीक्षा

देऊ कशी हमी मी लाथाडणार नाही ॥

याहून वेगळी का असणार देशसेवा

फाईल कोणतीही मी दाबणार नाही ॥

थकलीत औषधे अन् शिणलेत वैद्य सारे

वेडेपणात त्याच्या काही उतार नाही ॥

फुटणार घाम नाही दगडास यंत्रणेच्या

तितका प्रभावशाली तुमचा प्रहार नाही ॥

तो देव एक सच्चा बाकी दुकानदारी

होताच स्पर्श स्त्रीचा जो बाटणार नाही ॥


लेखक सूची

part: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]